Keşfederek Öğrenme Süreci

Eğlenceli, ilginç, katılımcıları içine çeken yaklaşım

İnsanlara hiçbirşey öğretemezsiniz, sadece keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz

Galilei Galileo

Galileo Galilei'nin öğrenme konusunda söylediği bu söz öğrenme çabalarımızda bizim rehberimizdir. Eğitmen olarak bizim rolümüzün de insanlara keşfetme fırsatları yaratmak olduğuna inanıyoruz. Keşfetme fırsatları yaratacak araçlar tasarlamak, üretmek ve bunların kullanımını öğretmek misyonunu gerçekleştiriyoruz. Yaşayarak Öğrenme metodolojisi araçların temelini oluşturmakta.

YAŞAYARAK ÖĞRENME: Öğrenme ve Gelişme Modeli

Image
1. ALAN
Image

Konular hakkında otoriteler tarafından oluşturulan bilgiler ve yapılan teorik açıklamalardır. Okuyarak veya öğretme şeklinde alınan bu bilgilerle kişinin ancak konu hakkında malumat sahibi olması sağlanır. Bu bilgiler, kavramlar olarak hayalinizde canlanır. Fakat öğrenme için yeterli olmaz.

2. ALAN
Image

2. Alan: Aktarılan bilgi ve kavramların, içselleştirildiği alandır. Ayrıca konuyla ilgili yapılan karşılıklı diyaloglar ve karşılıklı paylaşımlarda burada yer alır. Yani, kişinin anladıkları ve diğer insanların neler düşündükleri hakkındaki kavramları ve bilgileri içerir.

3. ALAN
Image

Yaşamak, deneyim kazanmak. Keşfetme Alanı: İnsanların yaşadıkları somut olaylar sırasında yaptıkları ilk şey yaşadıkları ile sahip olduğu bilgilerin doğruluğunu test etmek, ilişkilendirmek olur. Yaşananların paylaşımı sırasında daha önce elde ettikleri kavramlar/malumat anlam kazanır ve yaşananlarla ilişkilendirilerek zenginleştirir.

Daha önceden malumat sahibi olduğunuz şeyleri pratikte yaptığınızda eylem ve düşüncelerin yansıtılması arasında bir etkileşim olur. Aynı etkileşim varsayımlarımızı gerçek hayatta test etmemizi sağlar.
Bazen teoriyle pratik birbirine uymaz. Öğrenme ancak tecrübeyle gerçekleşir. Tecrübeden teoriye gitmek size teorinin doğru olup olmadığını test etmenizi sağlar. Bu süreç yaşayarak öğrenme olarak tanımlanır.

Keşfederek Öğrenme Araçları

Kinestetik Öğrenme

Aktiviteler katılımcıların entellektüel seviyeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Katılımcılara meydan okuma fırsatı veren problemler için, etkili çözümler keşfetmeye motive eden bir yapıdadır. Aktiviteleri rehber olarak uygulatmak kolaydır. Bunun için detaylı eğitmen açıklamaları her ürün paketinde bulunmaktadır. Ayrıca araçları daha iyi kullanabilmek ve temel rehberlik becerileri kazanmak için atölyelerimiz etkileşimli, mükemmel bir öğrenme platformu sağlar.

Aktivite Uygulama Sürecinde Eğitmenin Sorumlulukları.

TASARIM SÜRECİ
Image

Çalışmayı sahneye koyma aşaması. Bu süreçte elde etmek istediğiniz sonuçlara göre çalışmayı tasarlamanız gerekir. Bu sırada şu soruları net şekilde cevaplamalısınız;
Amacınız nedir? Bu çalışmanın sonunda katılımcılarınızın hangi konularda gelişme göstermesini istiyorsunuz?
Hangi materyalleri kullanmanız uygun olacaktır?
Ne tür kurallar ve kısıtlamalar aktiviteyi daha gerçekçi hale getirecektir? Aktiviteye anlamlı bir isim verebilecek misiniz?

UYGULAMA SÜRECİ
Image

Aktiviteye başlarken, aktivitenin ismini, amacını net bir şekilde açıklayın. Ayrıca çalışmanın çerçevesini ve kuralları, kısıtlamaları ve kaynakları, açıklayın. Bu açıklamaları herkesin anladığından emin olun.

Aktivite sürerken, eğitmen gözlemci rolünü üstlenir. Kimin nasıl davrandığını, ne tür özellikler sergilediğine dikkat eder. Eğer grup çıkmaz bir yolda sıkışır ve bunun motivasyon kaybına yol açacağını düşünürse çalışmayı durdurarak grubun bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Image

Aktivite tamamlandığında, yaşanan tecrübeyi anlamlı, değerli hale getirmek, öğrenmeyi pekiştirmek gerekir. Bu nedenle yapacağınız değerlendirme çok önemlidir. Yaşanılanları gerçek hayata transfer edebileceğiniz pek çok unsur içerir. Bunu nasıl yapacaksınız? Genel olarak 3 adımlık bir süreç gerçekleştirmeniz gerekir.

1. Aşama: Bu aşamada dikkat çalışma sırasında yaşanılanlar üzerindedir. Yaşananlara yönelik olarak katılımcıların düşüncelerinin, duygularının alınması, yaşananların onlar için ne anlam ifade ettiğini ortaya çıkarmak önemlidir. Ne tür sorular sorarak bunu gerçekleştirebilirsiniz? Aktiviteyi tasarlarken bu konuda yeterli hazırlığınızın olması gerekir.

2. Aşama: Bu aşamada soracağınız sorular aktivite sırasında yaşananlarla kendi iş yaşantıları arasında ne tür benzerlikler olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Bu aşama insanların iş dünyasındaki duygularını, düşüncelerini önyargılarını paylaşmasını, sorunlu alanları dile getirmesini gerektirir. Eğitmen tarafından ustaca gerçekleştirilmesi gerekir.

3. Aşama. Aktivite sırasında ortaya çıkan davranışlardan, duygulardan hangilerinin ve nasıl iş yerine taşınacağının konuşulacağı evredir. Bu evreyi de başarıyla gerçekleştirdiğiniz takdirde hedefinize ulaşmış olursunuz.

Geliştirilecek 21. yüzyıl becerileri

Hayattaki zorluklarla ilişkilendirilecek farkındalıklar kazandıracak araçlar

Yapılan araştırmalara göre, “21. yüzyıl becerileri” olarak insanlarda şu beceriler aranıyor: Eleştirel Düşünme, Dijital Teknoloji Kullanımı, Bilgi Yönetimi, Ekip Çalışması, Küresel Farkındalık, Sorun çözme. Bu beceriler Trainer's Bazaar araçlarıyla nasıl geliştirilir?

Trainersbazaar
Süleyman Seba Caddesi
Sıraevler 14/5
Akaretler, Beşiktaş, İstanbul

Tel. (212-259 43 90) (212-327 72 36) (0539 778 75 37)
e-posta atolye@trainersbazaar.com


© 2022 Birikim Özel Eğitim Ltd.