Image
Takım Geliştirme

Hedeflere ulaşmak için işbirliği yapmak ve etkin takım çalışmasının etkilerini ve unsurlarını değerlendirmek için kullanın.

Image
İletişim

Takım içindeki farklı fikirlerin, bakış açılarının ve duyguların nasıl paylaşıldığını, etkilerinin nasıl olduğunu değerlendirmek için kullanın. Varsayımlar ve önyargıların iletişime etkisini anlatmak için kullanın.

Image
İşbirliği

Eylemleri koordine etmek ve ekip içi sorumlulukların nasıl paylaşıldığını, nelerin işe yarayıp, nelerin ters gittiğini, takım içindeki farklılıkların işbirliğini nasıl etkilediğini değerlendirmek için kullanın.

Image
Liderlik

Hedeflere odaklanmak, zorluk karşısında takımın ilerlemesini sürdürmesi için rehberlik etmek, lider ve takım üyeleri arasındaki iletişimin nasıl sağlandığını ve etikisini değerlendirmek için kullanın.

Image
Stratejik Düşünme

Stratejileri gerçek zamanlı olarak değiştirmek ve sonuçlanıncaya kadar bir meydan okuma ruhunu sürdürmenin önemini göstermek için kullanın.

Image
Bütünsel Bakış

Resmin tamamını görmek, ortak hedefe ulaşmak için kişisel kazançtan fedakarlık etmek, çözüm için farklı düşünmenin önemini değerlendirmek için kullanın.

Image
Değişim Yönetimi

Belirsiz, muğlak, karmaşık ve hızla değişebilen koşullarda karar vermek, ekip içinden gelen geribildirimleri işlemek ve bu bilgileri kullanılır hale getirip ekibe yön vermek için kullanın.

Image
Canlandırıcı

Bir seminerin başlangıcında hızlı bir şekilde tüm katılımcıları çalışmaya dahil etmek veya öğle yemeğinden sonra enerji vermek için kullanın.

Trainersbazaar
Süleyman Seba Caddesi
Sıraevler 14/5
Akaretler, Beşiktaş, İstanbul

Tel. (212-259 43 90) (212-327 72 36) (539-778 75 37)
e-posta atolye@trainersbazaar.com


© 2022 Birikim Özel Eğitim Ltd.